#article.title#
Nemocnica Snina  Aktuality  Vyjadrenie Nemocnice Snina, s.r.o. k medializovaným informáciám

Vyjadrenie Nemocnice Snina, s.r.o. k medializovaným informáciám

Nemocnica Snina, s.r.o. sa výrazne ohradzuje voči fotografiám, ktoré boli uverejnené  v „Knihe plesní“ vydanej Študentskou radou vysokých škôl. Žiadna z fotografií uvedených v predmetnej knihe nezodpovedá reálnym podmienkam  v našej nemocnici, tzn. v Nemocnici Snina, s.r.o. sa v žiadnom prípade nenachádzajú priestory v stave, ako sú prezentované.

     Zverejnenie fotografií považujeme za účelové  s cieľom poškodiť dobré meno Nemocnice Snina, s.r.o.. Na celej skutočnosti je zarážajúce najmä to, že sa v celej knihe okrem veľkých  a fakultných nemocníc nachádza Nemocnica Snina, s.r.o. ako jediná neštátna, pri celkovom počte nemocníc blížiacom sa k číslu 100. Taktiež Nemocnica Snina, s.r.o. neslúži ako výučbová nemocnica pre študentov medicíny, ktorí poukazujú na zlý stav najmä priestorov, ktoré slúžia pre študentov.

     Nemocnica Snina, s.r.o. za spoluúčasti Mesta Snina, ktoré je jej 100% vlastníkom investuje každoročne nemalé finančné prostriedky z vlastných zdrojov na rekonštrukciu priestorov, nákup zdravotníckej techniky atď.. Prešla rozsiahlou rekonštrukciou nemocničnej budovy, plošnou výmenou okien za plastové a úplným zateplením obvodového plášťa budovy, rekonštrukciou spoločných priestorov, izieb pacientov, vyšetrovní, ambulancií, operačných sál, rekonštrukciou práčovne s komplexnou výmenou technického vybavenia vrátane vzduchotechniky, rekonštrukciou kuchyne, sociálnych zariadení atď.. Popri všetkých týchto finančne nákladných investíciách Nemocnica Snina, s.r.o. od svojho vzniku vykazuje vyrovnané hospodárenie a netvorí dlh.

      Pacienti využívajúci služby Nemocnice Snina, s.r.o. prejavujú dlhodobo spokojnosť nielen s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, ale aj s úrovňou ostatných služieb súvisiacich  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, kde patrí okrem iných aj hygiena a vzhľad priestorov, čoho dôkazom sú aj posledné vynikajúce hodnotenia v prieskumoch poistencov zdravotných poisťovní (6.  a 14. miesto zo všetkých všeobecných nemocníc), ako aj naše interné prieskumy spokojnosti pacientov.

    Nemocnica Snina, s.r.o. je držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2015, podľa ktorého je každoročne preverená, certifikovaná  a vyhovuje požiadavkám pre činnosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti  a poskytovanie služieb súvisiacich  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V pravidelných intervaloch je kontrolovaný aj hygienický stav priestorov pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, z ktorých máme k dispozícii zápisnice a ktoré nepoukazujú na žiaden problém  v súvislosti s hygienickou nezávadnosťou priestorov.

      Horeuvedenú publikáciu  ako aj medializovanie vnímame s poľutovaním  a rozhorčením, keďže poškodzuje dobré meno našej spoločnosti a dehonestuje našu každodennú prácu na zveľaďovaní nemocnice a zlepšovaní služieb pre našich pacientov. Je neprípustné, aby v právnom štáte niekto z neautorizovaných, možno anonymných fotografií, bez overenia si skutočného stavu publikoval takéto zábery a spájal ich  s našou nemocnicou a poškodzoval jej povesť, keďže výrazne pochybujeme, že nejaký zástupca Študentskej rady vysokých škôl si bol osobne preveriť autenticitu fotografií.

    Skutočný stav priestorov nemocnice je možné si pozrieť na webovej stránke Nemocnice Snina, s.r.o.  www. nemocnicasnina.sk , prípadne pri osobnej návšteve. 


Späť na Aktuality

Aktuality

14
máj

Vyjadrenie Nemocnice Snina, s.r.o. k...

Vyjadrenie Nemocnice Snina, s.r.o. k medializovaným informáciám  

26
sep

Už aj novorodenci v Nemocnici Snina, s.r...

Novorodenci v Nemocnici Snina, s.r.o. si od 19. septembra budú užívať jazdu na najnovšom Hyundai ix1.

29
jún

Ambulantná pohotovostná služba od 01.07...

Ambulantná pohotovostná služba (APS) od 1.7.2018 nahradí lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Zmena sa dotýka APS pre dospelých  a APS pre...

14
jún

Nadácia COOP Jednota venovala Nemocnici...

Nadácia COOP Jednota venovala Nemocnici Snina, s.r.o. špičkové laparoskopické nástroje R. Wolf v celkovej hodnote 4000 Eur.

26
mar

Slávnostné uvedenie nového CT prístroja...

Dňa 22.03.2018 sa v priestoroch jedálne Nemocnice Snina, s.r.o.  uskutočnilo slávnostné uvedenie nového CT prístroja do prevádzky.  

26
mar

Poďakovanie darcom za podporu pri kúpe...

Ako sme opakovane sľúbili, nižšie zverejňujeme zoznam darcov, ktorí doteraz prispeli finančným darom na kúpu CT prístroja v sninskej nemocnici. Menný...

13
mar

Nemocnica Snina, s.r.o. je 4. najlepšia...

Nemocnica Snina, s.r.o. je 4. najlepšia nemocnica v kategórii všeobecných nemocníc podľa hodnotenia poistencov Dôvery za rok 2017.