#article.title#
Nemocnica Snina  Lekárska služba prvej pomoci  LSPP pre dospelých

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých

Sídlo: budova Polikliniky

Telefónne číslo: 7871 444

Pracovné dni: 16:00 – 22:00 hod.

Sobota, nedeľa a štátne sviatky: 07:00 – 22:00 hod.

  

V súvislosti so zmenou Zákona 576/2014 o zdravotnej starostlivosti

s účinnosťou od 01.11.2017 dochádza k zmenám úhrady za ÚPS + LSPP

 

·        Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby- LSPP – dospelí -  formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí -  10 eur.

·        Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej službyÚPS je výška úhrady poistenca  ak  nie je oslobodený od povinnosti úhrady - 10 eur

b) 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba28a) alebo

c) 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby- LSPP

 

·         oslobodený poistenec od platby  je ,  ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci

1. ambulantnej pohotovostnej služby- LSPP  v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,

2. ústavnej pohotovostnej služby  ÚPS v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,

3. ústavnej pohotovostnej služby- ÚPS  a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,

4. ambulantnej pohotovostnej služby- LSPP  a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,

5. ústavnej pohotovostnej služby – ÚPS  a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,

6. ambulantnej pohotovostnej služby- LSPP  alebo ústavnej pohotovostnej služby – ÚPS  ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.23a)“.

 

Čiže - pacient  neplatí (LSPP – ÚPS) ak ide úraz , následne je hospitalizovaný alebo ošetrenie trvá viac ako 2 hod. alebo ide o maloleté dieťa , ktorého ošetrenie žiada súd alebo iný orgán

ÚPS – platí 10 E ( ak nejde o úraz a ani nebol na LSPP- príde rovno na ošetrenie)

                                   2 E - ak bol odoslaný z LSPP  

 

           LSPP – platí 2E ak je ošetrený a nie je odoslaný na iné ošetrenie ÚPS

0       E ak po ošetrení je následne odoslaný  na ÚPS

·        Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu za služby  3,30 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady

 

Aktuality

05
okt

Nový CT prístroj pre Nemocnicu Snina, s.r...

 Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že do konca roka 2017 plánuje zakúpiť nový CT prístroj.

20
sep

Pozvánka na V. Sninské zdravotnícke dni...

Nemocnica Snina, s.r.o. a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom Vás srdečne pozývajú na celoslovenskú konferenciu pod záštitou...

13
aug

Ukončená rekonštrukcia operačného traktu...

V mesiaci jún bola v spolupráci s mestom Snina ukončená rekonštrukcia operačného traktu chirurgicko – traumatologického oddelenia Nemocnice Snina, s...

26
feb

Ukončená 2. etapa rekonštrukcie...

V mesiaci január bola v spolupráci s mestom Snina ukončená 2. etapa rekonštrukcie operačného traktu chirurgicko – traumatologického oddelenia...

26
feb

Dar pre najmenších pacientov

V januári nám spoločnosť LIDL odovzdala dar v podobe zostavy život zachraňujúcich prístrojov pre novorodenecké oddelenie Nemocnice Snina, s.r.o..

10
jan

Lukáš je prvý Sninčan v roku 2017

Pätnásť minút pred deviatou ráno prvého januára sa narodil mame Ivane v sninskej pôrodnici.

02
jan

PF 2017

Veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov v roku 2017 Vám zo srdca praje kolektív pracovníkov Nemocnice Snina, s.r.o. .