#article.title#
Nemocnica Snina  O nás  Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.

Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.

 

 eu

Projekt „Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.“ je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

 Predmetom predkladaného projektu je obstaranie zdravotníckeho (hygienizačného, diagnostického, liečebného a ostatného), vybavenia ako i zásob pre poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti pacientom Nemocnice Snina, s.r.o.,  ktorí majú ochorenie COVID-19, resp. sú na toto ochorenie suspektní.

 

 Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít systému ústavnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Snina, s.r.o. a ochrany zdravia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Uvedený cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom splnenia nasledovných čiastkových cieľov:

·         Skvalitnenie a dovybavenie nemocnice hygienizačnými, diagnostickými a liečebnými zdravotníckymi zariadeniami využívanými pri pacientoch s diagnózou COVID-19

·         Zabezpečenie vhodných polohovacích lôžok pre reprofilizované kapacity určené pacientom s  ťažkým priebehom chorôb COVID-19

·         Udržanie prevádzky všetkých oddelení, vrátane COVID-19 zón s využitím nasadenia vhodných systémov dezinfekcie a ochranných pomôcok pre zamestnancov našej nemocnice

 

Splnenie cieľa projektu plánujeme dosiahnuť realizáciou dvoch hlavných aktivít:

 

1.  Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a  liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s  diagnózou COVID-19

Predmetom realizácie uvedenej hlavnej aktivity je obstaranie a následná inštalácia zdravotníckeho zariadenia a vybavenia, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s diagnózou COVID-19. Z hľadiska zamerania môžeme plánované zdravotnícke zariadenie členiť na: 

·         Hygienizačné zariadenia,

·         Diagnostické zariadenia,

·         Liečebné zariadenia,

·         Ostatné podporné vybavenie.

 

 

2.  Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID- 19, ochrana verejného zdravia

Predmetom realizácie uvedenej hlavnej aktivity je obstaranie a dodávka ochranných pracovných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s diagnózou COVID-19. Plánované ochranné pomôcky, ktoré plánujeme obstarať sú:

·         Respirátory FFP2,

·         Respirátory FFP3,

·         Jednorazové rukavice,

·         Ochranné obleky,

·         Dezinfekčný prostriedok na ruky,

·         Dezinfekčný prostriedok na plochy.

 

 

 

Miesto realizácie projektu je:           Nemocnica Snina,  s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina.

 

 

Predpokladaná doba trvania projektu: 13 mesiacov v termíne  od 12/2020 do 12/2021

 

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC214-2020-61

 

Výška NFP: 155 541,17   Eur

 

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

 

·         PCV01 – Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov:   16 925,89Eur

·         PCV02 – Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia:   138 615,28 Eur

·         PCV07 – Ventilátory na podporu liečby COVID-19:   1,00 ks

 

 

 

Poskytovateľ pomoci (RO):

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

https://www.mirri.gov.sk/index.html

 

Vyhlasovateľ výzvy (SORO):

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

https://www.health.gov.sk/Titulka

 

Centrálny koordinačný orgán

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/centralny-koordinacny-organ/

 

Zverejnenú zmluvu môžete dohľadať na tomto webovom odkaze:   Z-302021AXY4-916/2021 | Centrálny register zmlúv (gov.sk) 


Aktuality

20
máj

Oznam - ukončenie prevádzky antigénového...

Oznamujeme verejnosti, že od 22.05.2021 Nemocnica Snina, s.r.o. končí prevádzkovanie antigénového mobilného odberového miesta – MOM.

18
máj

Návštevy pacientov v Nemocnici Snina, s.r...

Na základe Vyhlášky č. 205  Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia  s účinnosťou od 14...

04
máj

Nadácia COOP Jednota darovala medicínsky...

Nadácia COOP Jednota darovala medicínsky prístroj pre Nemocnicu Snina, s. r. o.

04
máj

Poďakovanie duchovným

Poďakovanie duchovným  za podporu a pomoc poskytnutú počas pandémie choroby COVID-19.

28
apr

Pomôž svojej nemocnici

Pomôž svojej nemocnici so získaním investícií z plánu obnovy.

08
apr

Poďakovanie Únii žien Slovenska -...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie Únii žien Slovenska – základnej  a okresnej organizácii v Snine.

30
mar

Antigénové testovanie počas sviatkov

Informujeme Vás, že antigénové mobilné odberové miesto – MOM Nemocnice Snina, s.r.o. bude fungovať aj počas Veľkonočných sviatkov, s upravenými...

05
mar

Poďakovanie spoločnosti Tesco Store SR, a...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie spoločnosti Tesco Store SR, a. s – prevádzka Snina.

25
feb

Dočasné uzatvorenie zoznamu náhradníkov...

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje verejnosti, že s platnosťou od dnešného dňa  do 24.03.2021 dočasne uzatvárame zoznam náhradníkov na očkovanie...