#article.title#
Nemocnica Snina  Oddelenia  Chirurgicko-traumatologické oddelenie

Chirurgicko-traumatologické oddelenie

odd-traumPrimár: MUDr. Andrej Kulan                                                057/7871 218

Zástupca primára: MUDr. Marek Andraščík                     057/7871 272

Lekári:

 • MUDr. Štefan Felšöci
 • MUDr. Miroslav Suchý
 • MUDr. Dušan Sukovský
 • MUDr. Lukáš Harmaňoš
 • MUDr. Peter Kuchtanin
 • MUDr. Martin Brečka

Vedúca sestra: Mgr. Dana Titová                                        057/7871 215


Organizačná štruktúra

Chirurgické oddelenie - lôžková časť je umiestnená na 2. poschodí budovy nemocnice. Lôžkový fond pozostáva zo 40 lôžok v štvorlôžkových izbách, so spoločným sociálnym zariadením. Oddelenie poskytuje vysoký štandard pre hospitalizovaných pacientov. Súčasťou oddelenia je trojposteľová JIS, vybavená monitormi, rozvodom medicinálnych plynov a kompletným zariadením pre intenzívnu liečbu. Slúži na pooperačnú observáciu a liečbu akútnych chirurgických stavov vyžadujúcich sledovanie vitálnych funkcií.

Súčasne ponúkame i hospitalizáciu v nadštandardných izbach. Nadštandardné izby so samostatným sociálnym zariadením sú vybavené TV prijímačom, chladničkou, vlastným úložným priestorom. Ich moderné zariadenie spríjemní pobyt pacientom na našom oddelení.

Počet operačných sál – 2 (jedna sála pre brušnú chirurgiu, druhá operačná sála pre úrazovú chirurgiu)

Vývoju v oblasti laparoskopie a endoskopie vďačia pacienti za možnosť podstúpiť operácie minimálne invazívnou metódou. Doplnenie endoskopickej techniky umožnilo rozbehnúť laparoskopické operácie na oboch operačných sálach. Týmto dosahujeme u pacienta lepšie terapeutické výsledky ako pri klasickej metóde, menšie pooperačné bolesti, kratšiu dobu hospitalizácie, skorší návrat k normálnej fyzickej aktivite a lepší až vynikajúci kozmetický efekt s minimálnou jazvou.

Počet preväzovní – 2 (jedna pre čisté preväzy, druhá preväzová ambulancia pre infikované rany)

Ambulancie na oddelení:

     Chirurgická ambulancia

     Traumatologická ambulancia

     Ambulancia pre stomikov


Charakteristika oddelenia

Chirurgické oddelenie poskytuje starostlivosť v oblasti všeobecnej chirurgie, cievnej chirurgie, brušnej chirurgie, miniinvazívnej chirurgie a traumatológie v rozsahu.

Brušná chirurgia:

 • všetky druhy operačných výkonov na žlčníku a žlčových cestách (cholecystectómie, cholecysto- a choledochoenteroanastomózy)
 • všetky druhy operačných výkonov na žalúdku (resekčné výkony žalúdka, všetky druhy gastroenteroanastomóz)
 • operačné výkony na hrubom čreve (hemikolectómie, kolectómie, resekčné výkony na rectosigme, amputácie recta, steaplerove operácie na recte, stómie)
 • appendectómie
 • resekčné výkony na tenkom čreve
 • splenectómie a záchovné operácie sleziny
 • operácie hemoroidov, perianálnych fissúr a fistúl
 • operácie všetkých druhov prietrží (inguinálne, femorálne, v jazvách, umbilikálne – aj za použitia propylénovej sieťky)

Cievna chirurgia:

 • operácie varixov na DK
 • embolektómie

Miniinvazívna chirurgia – laparoskopická chirurgia:

 • laparoskópia diagnostická
 • laparoskópia terapeutická (cholecystectómie, apendectómia, hernioplastiky, adhesiolysis)
 • arthroskopie (koleno atď.)

V úrazovej chirurgii riešime všetky běžné poranenia pohybového systému, okrem operácii chrbtice, pánvy a totálnych náhrad nosných kĺbov. Tieto poranenia sú riešené v spolupráci s Klinikou úrazovej chirurgie UNLP a LF Košice.

Zabezpečovanie starostlivosti na oddelení

Organizácia počas hospitalizácie:

 • plánované výkony počas operačných dní – pondelok – piatok
 • urgentné prípady – operačný výkon realizovaný ihneď
 • pooperačne je pacient sledovaný na JIS s vlastným personálom

Pooperačná starostlivosť:

 • kontroly na chirurgickej ambulancii s event. odberom krvi na laboratórne vyšetrenie
 • USG kontrola, endoskopické vyšetrenia (gastrofibroskopia a kolonoskopia) zabezpečené vlastným personálom
 • domáca starostlivosť zabezpečená cestou obvodného lekára a ADOS-u

Spolupráca s inými odborníkmi:

 • predoperačné vyšetrenie u plánovaných výkonov cestou internej ambulancie
 • predoperačné vyšetrenie u urgentných prípadov cestou interného oddelenia
 • predanestéziologické vyšetrenie
 • USG, RTG a laboratórne vyšetrenia

Výkony jednodňovej starostlivosti

Zavedenie jednodňovej ambulantnej chirurgickej starostlivosti je ekonomicky efektívnejšou a pre pacienta pohodlnejšou a kvalitnejšou alternatívou k bežnej hospitalizácií. V našej nemocnici boli vytvorené materiálno - technické predpoklady pre kvalitné poskytovanie jednodňovej chirurgickej starostlivosti.

Odbor všeobecná chirurgia, traumatológia

 • extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu
 • extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
 • extirpácia lymfatických uzlín
 • extirpácia sakrálneho dermoidu
 • nekrektómie
 • operácie jednoduchých prietrží
 • operácie varixov dolných končatín
 • operácie hemoroidov
 • operácie análnych fistúl a fissúr
 • transrektálna polypektómia
 • laparoskopické výkony diagnostické
 • amputácia prsta pre gangrénu
 • ošetrenie popáleniny v celkovej anestézii
 • operácie ruptúry Achillovej šľachy
 • operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestézii
 • operácie syndrómu carpálneho tunela
 • preparácie a sutury šliach
 • diagnostické svalové biopsie
 • operácie Dupuytrenovej kontraktúry
 • operačné zákroky na ruke (pollex saltans, fractura metacarpi, excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr ruky)
 • operačné zákroky na lakti (epicondylitis radialis, epicondylitis ulnaris)
 • operačné zákroky na ramene a ramennom zhybe (abrupcio tuberculi majoris et minoris humeri)
 • operačné zákroky na nohe (hallux valgus, digitus malleus, digitus supraductus, metatarsus I. varus, neuralgie Mortoni, excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr nohy)
 • operačné extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
 • operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
 • operačná repozícia parafimózy
 • frenuloplastika pre frenulum breve
 • plastika varikokély
 • operácia hydrokély u chlapcov
 • operácia jednoduchej hydrokély u mužov
 • orchiopexia retinovaného hmatného semeníka (nie pri kryptorchizme)
 • endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii

 

Chirurgická ambulancia

Tel. kontakt: 057/7871 254

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok:   07:00 – 15:30

Utorok:        07:00 – 15:30

Streda:        07:00 – 15:30

Štvrtok:       07:00 – 15:30

Piatok:        07:00 – 15:30 

 V čase od 15.30 – 7.00 hod a mimo pracovných dní je zabezpečovaná ÚPS. 

Ambulancia úrazovej chirurgie

Tel. kontakt: 057/7871 248

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok:   -

Utorok:        09:00 – 14:00

Streda:        09:00 – 14:00

Štvrtok:       09:00 – 14:00

Piatok:        09:00 – 14:00  

Ambulancia pre stomikov

Ordinačné hodiny: 

Štvrtok:        11:00 – 13:00 

Informácie pre pacientov a príbuzných pacientov

Aktuality

09
jan

Chirurg Dušan Sukovský: Pred každou...

Rozhovor s lekárom chirurgicko – traumatologického oddelenia Nemocnice Snina, s.r.o. MUDr. Dušanom Sukovským

03
jan

PF 2018

Veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov v roku 2018 Vám zo srdca praje kolektív zamestnancov Nemocnice Snina, s.r.o. .

05
okt

Nový CT prístroj pre Nemocnicu Snina, s.r...

 Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že do konca roka 2017 plánuje zakúpiť nový CT prístroj.

20
sep

Pozvánka na V. Sninské zdravotnícke dni...

Nemocnica Snina, s.r.o. a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom Vás srdečne pozývajú na celoslovenskú konferenciu pod záštitou...

13
aug

Ukončená rekonštrukcia operačného traktu...

V mesiaci jún bola v spolupráci s mestom Snina ukončená rekonštrukcia operačného traktu chirurgicko – traumatologického oddelenia Nemocnice Snina, s...

26
feb

Ukončená 2. etapa rekonštrukcie...

V mesiaci január bola v spolupráci s mestom Snina ukončená 2. etapa rekonštrukcie operačného traktu chirurgicko – traumatologického oddelenia...

26
feb

Dar pre najmenších pacientov

V januári nám spoločnosť LIDL odovzdala dar v podobe zostavy život zachraňujúcich prístrojov pre novorodenecké oddelenie Nemocnice Snina, s.r.o..