#article.title#
Nemocnica Snina  Oddelenia  Chirurgicko-traumatologické oddelenie

Chirurgicko-traumatologické oddelenie

odd-traumPrimár: MUDr. Andrej Kulan                                                057/7871 218

Zástupca primára: MUDr. Marek Andraščík                       057/7871 272

Lekári:

 • MUDr. Miroslav Suchý
 • MUDr. Lukáš Harmaňoš
 • MUDr. Martin Brečka
 • MUDr. Lukáš Alušík
 • MUDr. Jakub Lakatoš

Vedúca sestra: Mgr. Dana Titová                                        057/7871 215


Organizačná štruktúra

Chirurgické oddelenie - lôžková časť je umiestnená na 2. poschodí budovy nemocnice. Lôžkový fond pozostáva zo 40 lôžok v štvorlôžkových izbách, so spoločným sociálnym zariadením. Oddelenie poskytuje vysoký štandard pre hospitalizovaných pacientov. Súčasťou oddelenia je trojposteľová JIS, vybavená monitormi, rozvodom medicinálnych plynov a kompletným zariadením pre intenzívnu liečbu. Slúži na pooperačnú observáciu a liečbu akútnych chirurgických stavov vyžadujúcich sledovanie vitálnych funkcií.

Súčasne ponúkame i hospitalizáciu v nadštandardných izbach. Nadštandardné izby so samostatným sociálnym zariadením sú vybavené TV prijímačom, chladničkou, vlastným úložným priestorom. Ich moderné zariadenie spríjemní pobyt pacientom na našom oddelení.

Počet operačných sál – 2 (jedna sála pre brušnú chirurgiu, druhá operačná sála pre úrazovú chirurgiu)

Vývoju v oblasti laparoskopie a endoskopie vďačia pacienti za možnosť podstúpiť operácie minimálne invazívnou metódou. Doplnenie endoskopickej techniky umožnilo rozbehnúť laparoskopické operácie na oboch operačných sálach. Týmto dosahujeme u pacienta lepšie terapeutické výsledky ako pri klasickej metóde, menšie pooperačné bolesti, kratšiu dobu hospitalizácie, skorší návrat k normálnej fyzickej aktivite a lepší až vynikajúci kozmetický efekt s minimálnou jazvou.

Počet preväzovní – 2 (jedna pre čisté preväzy, druhá preväzová ambulancia pre infikované rany)

Ambulancie na oddelení:

     Chirurgická ambulancia

     Traumatologická ambulancia

     Ambulancia pre stomikov


Charakteristika oddelenia

Chirurgické oddelenie poskytuje starostlivosť v oblasti všeobecnej chirurgie, cievnej chirurgie, brušnej chirurgie, miniinvazívnej chirurgie a traumatológie v rozsahu.

Brušná chirurgia:

 • všetky druhy operačných výkonov na žlčníku a žlčových cestách (cholecystectómie, cholecysto- a choledochoenteroanastomózy)
 • všetky druhy operačných výkonov na žalúdku (resekčné výkony žalúdka, všetky druhy gastroenteroanastomóz)
 • operačné výkony na hrubom čreve (hemikolectómie, kolectómie, resekčné výkony na rectosigme, amputácie recta, steaplerove operácie na recte, stómie)
 • appendectómie
 • resekčné výkony na tenkom čreve
 • splenectómie a záchovné operácie sleziny
 • operácie hemoroidov, perianálnych fissúr a fistúl
 • operácie všetkých druhov prietrží (inguinálne, femorálne, v jazvách, umbilikálne – aj za použitia propylénovej sieťky)

Cievna chirurgia:

 • operácie varixov na DK
 • embolektómie

Miniinvazívna chirurgia – laparoskopická chirurgia:

 • laparoskópia diagnostická
 • laparoskópia terapeutická (cholecystectómie, apendectómia, hernioplastiky, adhesiolysis)
 • arthroskopie (koleno atď.)

V úrazovej chirurgii riešime všetky běžné poranenia pohybového systému, okrem operácii chrbtice, pánvy a totálnych náhrad nosných kĺbov. Tieto poranenia sú riešené v spolupráci s Klinikou úrazovej chirurgie UNLP a LF Košice.

Zabezpečovanie starostlivosti na oddelení

Organizácia počas hospitalizácie:

 • plánované výkony počas operačných dní – pondelok – piatok
 • urgentné prípady – operačný výkon realizovaný ihneď
 • pooperačne je pacient sledovaný na JIS s vlastným personálom

Pooperačná starostlivosť:

 • kontroly na chirurgickej ambulancii s event. odberom krvi na laboratórne vyšetrenie
 • USG kontrola, endoskopické vyšetrenia (gastrofibroskopia a kolonoskopia) zabezpečené vlastným personálom
 • domáca starostlivosť zabezpečená cestou obvodného lekára a ADOS-u

Spolupráca s inými odborníkmi:

 • predoperačné vyšetrenie u plánovaných výkonov cestou internej ambulancie
 • predoperačné vyšetrenie u urgentných prípadov cestou interného oddelenia
 • predanestéziologické vyšetrenie
 • USG, RTG a laboratórne vyšetrenia

Výkony jednodňovej starostlivosti

Zavedenie jednodňovej ambulantnej chirurgickej starostlivosti je ekonomicky efektívnejšou a pre pacienta pohodlnejšou a kvalitnejšou alternatívou k bežnej hospitalizácií. V našej nemocnici boli vytvorené materiálno - technické predpoklady pre kvalitné poskytovanie jednodňovej chirurgickej starostlivosti.

Odbor všeobecná chirurgia, traumatológia

 • extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu
 • extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
 • extirpácia lymfatických uzlín
 • extirpácia sakrálneho dermoidu
 • nekrektómie
 • operácie jednoduchých prietrží
 • operácie varixov dolných končatín
 • operácie hemoroidov
 • operácie análnych fistúl a fissúr
 • transrektálna polypektómia
 • laparoskopické výkony diagnostické
 • amputácia prsta pre gangrénu
 • ošetrenie popáleniny v celkovej anestézii
 • operácie ruptúry Achillovej šľachy
 • operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestézii
 • operácie syndrómu carpálneho tunela
 • preparácie a sutury šliach
 • diagnostické svalové biopsie
 • operácie Dupuytrenovej kontraktúry
 • operačné zákroky na ruke (pollex saltans, fractura metacarpi, excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr ruky)
 • operačné zákroky na lakti (epicondylitis radialis, epicondylitis ulnaris)
 • operačné zákroky na ramene a ramennom zhybe (abrupcio tuberculi majoris et minoris humeri)
 • operačné zákroky na nohe (hallux valgus, digitus malleus, digitus supraductus, metatarsus I. varus, neuralgie Mortoni, excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr nohy)
 • operačné extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
 • operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
 • operačná repozícia parafimózy
 • frenuloplastika pre frenulum breve
 • plastika varikokély
 • operácia hydrokély u chlapcov
 • operácia jednoduchej hydrokély u mužov
 • orchiopexia retinovaného hmatného semeníka (nie pri kryptorchizme)
 • endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii

 

Chirurgická ambulancia

Tel. kontakt: 057/7871 254

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok:   07:00 – 15:30

Utorok:        07:00 – 15:30

Streda:        07:00 – 15:30

Štvrtok:       07:00 – 15:30

Piatok:        07:00 – 15:30 

 V čase od 15.30 – 7.00 hod a mimo pracovných dní je zabezpečovaná ÚPS. 

Ambulancia úrazovej chirurgie

Tel. kontakt: 057/7871 248

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok:   -

Utorok:        09:00 – 14:00

Streda:        09:00 – 14:00

Štvrtok:       09:00 – 14:00

Piatok:        09:00 – 14:00  

Ambulancia pre stomikov

Ordinačné hodiny: 

Štvrtok:        11:00 – 13:00 

Informácie pre pacientov a príbuzných pacientov

  O stave pacientov sa informujte vždy osobne u ošetrujúceho lekára Vám príbuzného pacienta (v službe túto funkciu vykonáva lekár slúžiaci na lôžkovej časti chirurgicko-traumatologického oddelenia. Nedožadujte sa informácií od sestier. Telefonicky Vás z rôznych dôvodov môžeme informovať len veľmi stručne. Najvhodnejší čas na informácie o pacientoch, resp. ich návštevu, je denne v popoludňajších hodinách medzi 15:00 a 17:00 hodinou. Vo zvláštnych prípadoch je po dohode s ošetrujúcim lekárom možné získať informácie a dohodnúť návštevu pacienta aj po dennej vizite. Vo výnimočných situáciách je možné uskutočniť návštevu a získať informácie o pacientoch kedykoľvek.

     Informácie 

     Informácie pre pacienta pred anestéziou 

     Informácie pre pacienta o lokálnej anestézii 

   

     

   

     Práva pacientov 

     Charta práv pacienta 

     Etický kódex zdravotníckeho pracovníka 

Aktuality

12
mar

Rozšírenie portfólia chirurgických...

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že  do portfólia chirurgických  operačných  výkonov na chirurgicko-traumatologickom...

12
mar

Zmena telefonickej dostupnosti odborných...

Vážení pacienti, vzhľadom na stupňujúcu sa frekvenciu telefonických hovorov a dotazov na odborné ambulancie počas ordinačných hodín sme po dôkladnom...

18
aug

Pozvánka na VII. Sninské zdravotnícke dni...

Nemocnica Snina, s.r.o. a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom Vás srdečne pozývajú na celoslovenskú konferenciu pod záštitou...

14
feb

Nový mamografický prístroj v Nemocnici...

Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku nového mamografického prístroja na rádiodiagnostickom oddelení.

23
jan

Oznam - ortopedické konzultácie

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že  ortopedické konzultácie  na chirurgicko-traumatologickom oddelení vykonávame v čase prítomnosti ...

07
nov

Ordinačné hodiny vakcinačného centra dňa...

  Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že vakcinačné centrum bude najbližšie otvorené dňa  16.11.2022 /streda/ .

31
okt

Oznam - očkovanie proti COVID-19

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že počínajúc  piatkom 04.11.2022  spúšťa vo vakcinačnom centre  očkovanie vakcínou Comirnaty...

30
aug

Poďakovanie Občianskemu združeniu...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Občianskemu združeniu WellGiving  za dar vo forme finančných prostriedkov vo výške 1000,-...

11
júl

Oznam - objednávanie sa na mamografické...

  Oznamujeme verejnosti, že Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku mamografického pracoviska.