#article.title#
Nemocnica Snina  <span class="red">COVID-19 - informácie</span>  Liečba monoklonálnymi protilátkami v Nemocnici Snina, s.r.o.

Liečba monoklonálnymi protilátkami v Nemocnici Snina, s.r.o.

Nemocnica Snina, s.r.o. sa od 18.11.2021 zaradí medzi pracoviská, ktoré poskytujú špecifickú liečbu ochorenia COVID-19 podávaním  monoklonálnych protilátok casirivimab a imdevimab (MAB). Liečba je určená pre pacientov infikovaných vírusom SARS-CoV-2 s potvrdenou infekciou pozitívnym RT-PCR/LAMP testom vo včasnej fáze ochorenia u ktorých existuje vysoké riziko ťažkého priebehu covidovej infekcie.

Liečbu indikuje a manažment zabezpečuje ošetrujúci lekár v súlade s Usmernením MZ SR č. Z098410-2021.

Podanie liečby môže odporučiť lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, lekár v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo.

Pacienti s ochorením COVID-19, ktorí majú vysoké riziko ťažkého priebehu ochorenia: 

  • pacienti starší ako 65 rokov,
  • pacienti s obezitou a BMI viac ako 35,
  • pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom,
  • pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie,
  • pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v  minulosti.
  • pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií, 
  • pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti,
  • pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami,
  • pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19,
  • imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe. Títo pacienti sú tiež kandidátmi na podanie K/I v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19.

Postup objednania pacienta:

1.       Indikujúci lekár vyplní žiadanku, kde poskytne základné identifikačné údaje pacienta, klinické prejavy, čas vzniku, dátum pozitivity RT-PCR/LAMP testu a jednoznačnú indikáciu.

2.       Pacient alebo indikujúci lekár kontaktuje Nemocnicu Snina, s.r.o. v pracovných dňoch na telefónnom čísle 057 7871 268, kde  bude pacientovi pridelený termín, kedy mu budú monoklonálne protilátky  podané.

3.       Liek sa podáva ambulantne – ambulancia na internom oddelení na 3. poschodí budovy nemocnice  vo forme infúzie, pričom sa nevyžaduje následná hospitalizácia. Cieľom liečby pomocou MAB je zabrániť ťažkému priebehu, hospitalizácii a možnému úmrtiu rizikových pacientov. 

Ďalšie dôležité informácie a dokumenty na stránke MZ SR:  https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky

Aktuality

23
nov

Zmena prevádzkových hodín mobilného...

Informujeme Vás o zmene prevádzkových hodín mobilného odberového miesta – MOM PCR Nemocnice Snina, s.r.o. od 24.11.2021.

22
nov

Ordinačné hodiny vakcinačného centra od...

Ordinačné hodiny vakcinačného centra Nemocnice Snina, s.r.o. platné od 22.11.2021 

16
nov

Liečba monoklonálnymi protilátkami v...

Nemocnica Snina, s.r.o. sa od 18.11.2021 zaradí medzi pracoviská, ktoré poskytujú špecifickú liečbu ochorenia COVID-19 podávaním  monoklonálnych...

22
okt

Reakcia Nemocnice Snina, s.r.o. na...

Reakcia Nemocnice Snina, s.r.o. na vyjadrenia v relácii RTVS „O5 minút 12" dňa 17.10.2021

20
sep

Petícia za zachovanie Nemocnice Snina ako...

Podpisujme a zdieľajme. Preukážme, že na zachovaní našej regionálnej nemocnice nám skutočne záleží.

14
sep

Ponuka vyšetrenia protilátok po očkovaní...

Ponúkame Vám vyšetrenie protilátok po očkovaní proti vírusu SARS-CoV-2.

26
aug

Zmena prevádzkových hodín MOM - Antigén

Oznamujeme verejnosti, že  od 23.08.2021 dochádza k zmene prevádzkových hodín pracoviska mobilného odberového miesta – MOM – Antigén...

23
aug

Ordinačné hodiny vakcinačného centra v...

Oznamujeme verejnosti, že ordinačné hodiny vakcinačného centra Nemocnice Snina, s.r.o.  v týždni 23.–27. 08. 2021  sú upresnené...

17
aug

Ordinačné hodiny vakcinačného centra v...

Oznamujeme verejnosti, že ordinačné hodiny vakcinačného centra Nemocnice Snina, s.r.o.  v týždni 16.–20. 08. 2021  sú upresnené...