#article.title#
Nemocnica Snina  <span class="red">COVID-19 - informácie</span>  Liečba monoklonálnymi protilátkami v Nemocnici Snina, s.r.o.

Liečba monoklonálnymi protilátkami v Nemocnici Snina, s.r.o.

Nemocnica Snina, s.r.o. sa od 18.11.2021 zaradí medzi pracoviská, ktoré poskytujú špecifickú liečbu ochorenia COVID-19 podávaním  monoklonálnych protilátok casirivimab a imdevimab (MAB). Liečba je určená pre pacientov infikovaných vírusom SARS-CoV-2 s potvrdenou infekciou pozitívnym RT-PCR/LAMP testom vo včasnej fáze ochorenia u ktorých existuje vysoké riziko ťažkého priebehu covidovej infekcie.

Liečbu indikuje a manažment zabezpečuje ošetrujúci lekár v súlade s Usmernením MZ SR č. Z098410-2021.

Podanie liečby môže odporučiť lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, lekár v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo.

Pacienti s ochorením COVID-19, ktorí majú vysoké riziko ťažkého priebehu ochorenia: 

  • pacienti starší ako 65 rokov,
  • pacienti s obezitou a BMI viac ako 35,
  • pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom,
  • pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie,
  • pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v  minulosti.
  • pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií, 
  • pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti,
  • pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami,
  • pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19,
  • imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe. Títo pacienti sú tiež kandidátmi na podanie K/I v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19.

Postup objednania pacienta:

1.       Indikujúci lekár vyplní žiadanku, kde poskytne základné identifikačné údaje pacienta, klinické prejavy, čas vzniku, dátum pozitivity RT-PCR/LAMP testu a jednoznačnú indikáciu.

2.       Pacient alebo indikujúci lekár kontaktuje Nemocnicu Snina, s.r.o. v pracovných dňoch na telefónnom čísle 057 7871 268, kde  bude pacientovi pridelený termín, kedy mu budú monoklonálne protilátky  podané.

3.       Liek sa podáva ambulantne – ambulancia na internom oddelení na 3. poschodí budovy nemocnice  vo forme infúzie, pričom sa nevyžaduje následná hospitalizácia. Cieľom liečby pomocou MAB je zabrániť ťažkému priebehu, hospitalizácii a možnému úmrtiu rizikových pacientov. 

Ďalšie dôležité informácie a dokumenty na stránke MZ SR:  https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky

Aktuality

14
feb

Nový mamografický prístroj v Nemocnici...

Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku nového mamografického prístroja na rádiodiagnostickom oddelení.

23
jan

Oznam - ortopedické konzultácie

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že  ortopedické konzultácie  na chirurgicko-traumatologickom oddelení vykonávame v čase prítomnosti ...

07
nov

Ordinačné hodiny vakcinačného centra dňa...

  Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že vakcinačné centrum bude najbližšie otvorené dňa  16.11.2022 /streda/ .

31
okt

Oznam - očkovanie proti COVID-19

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že počínajúc  piatkom 04.11.2022  spúšťa vo vakcinačnom centre  očkovanie vakcínou Comirnaty...

30
aug

Poďakovanie Občianskemu združeniu...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Občianskemu združeniu WellGiving  za dar vo forme finančných prostriedkov vo výške 1000,-...

11
júl

Oznam - objednávanie sa na mamografické...

  Oznamujeme verejnosti, že Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku mamografického pracoviska.

10
jún

Oznam - mamografický prístroj

Oznamujeme verejnosti, že dňa 13.06.2022 začíname s procesom inštalácie mamografického prístroja na rádiodiagnostickom oddelení Nemocnice Snina, s.r...

17
máj

Návštevy na lôžkových oddeleniach

Návštevy na lôžkových oddeleniach Nemocnice Snina, s.r.o.

09
feb

Príprava mamografického pracoviska

Nemocnica Snina, s.r.o. informuje, že ukončila prípravné práce na priestoroch nového mamografického pracoviska rádiodiagnostického oddelenia.