#article.title#
Nemocnica Snina  Podporte nás

Podporte nás

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že do konca roka 2017 plánuje zakúpiť nový CT prístroj, keďže súčasný CT prístroj  pracuje  v  nepretržitej  24  hodinovej  prevádzke  už  10.  rok a je prakticky na konci svojej životnosti.

Kúpa takéhoto prístroja je finančné náročná, preto si dovoľujeme osloviť širokú verejnosť ako aj podnikateľské subjekty o sponzorský príspevok. 

 Zdôvodnenie žiadosti

- cena nového CT prístroja v danej kategórii aj so záručným servisom sa pohybuje v hodnote okolo  700. 000,- €,

- zakúpenie CT prístroja plánujeme po prebehnutí transparentnej obchodnej súťaže do konca roka 2017,

- financovanie tak vysokej investície len samotnou Nemocnicou Snina, s.r.o. by na niekoľko ďalších rokov obmedzilo rozvoj nemocnice v ostatných sférach a výrazne by spomalilo náš hlavný cieľ, a to neustále zvyšovanie kvality  poskytovanej zdravotnej starostlivosti,

- na zakúpenie CT prístroja nie je možné žiadať prostriedky z fondov EÚ.

Návrhy možností

Poskytnúť sponzorský príspevok prostredníctvom darovacej zmluvy môžete formou poukázania finančných prostriedkov na účet zriadený pre nákup CT prístroja pre Nemocnicu Snina, s.r.o.,  vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. Humenné – pobočka Snina,

číslo účtu IBAN: SK80 0200 0000 0035 4370 1253

SWIFT:  SUBASKBX

Naša protiponuka

- zverejnenie v zozname sponzorov  na tabuli v budove Nemocnice Snina, s.r.o.,

- zverejnenie v zozname sponzorov na webovej stránke nemocnice (www.nemocnicasnina.sk),

- verejné poďakovanie v regionálnom printovom médiu, 

- ďalšie rozvíjanie doterajšej obchodnej spolupráce.

Darovaciu zmluvu si môžete stiahnuť tu:

Darovacia zmluva – právnická osoba

Darovacia zmluva – fyzická osoba

Darovacia zmluva – obec 

Vyplnenú a podpísanú darovaciu zmluvu môžete priniesť osobne na sekretariát Nemocnice Snina, s.r.o. v pracovných dňoch od 07:00 – 15:00, alebo zaslať na adresu:

sekretariát konateľa

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/3

069 01 Snina

V prípade ďalších otázok kontaktujte kontaktnú osobu – p. Ferková, t.č. +421 918 856 181

Ďakujeme. 


Aktuality

09
jan

Chirurg Dušan Sukovský: Pred každou...

Rozhovor s lekárom chirurgicko – traumatologického oddelenia Nemocnice Snina, s.r.o. MUDr. Dušanom Sukovským

03
jan

PF 2018

Veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov v roku 2018 Vám zo srdca praje kolektív zamestnancov Nemocnice Snina, s.r.o. .

05
okt

Nový CT prístroj pre Nemocnicu Snina, s.r...

 Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že do konca roka 2017 plánuje zakúpiť nový CT prístroj.

20
sep

Pozvánka na V. Sninské zdravotnícke dni...

Nemocnica Snina, s.r.o. a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom Vás srdečne pozývajú na celoslovenskú konferenciu pod záštitou...

13
aug

Ukončená rekonštrukcia operačného traktu...

V mesiaci jún bola v spolupráci s mestom Snina ukončená rekonštrukcia operačného traktu chirurgicko – traumatologického oddelenia Nemocnice Snina, s...

26
feb

Ukončená 2. etapa rekonštrukcie...

V mesiaci január bola v spolupráci s mestom Snina ukončená 2. etapa rekonštrukcie operačného traktu chirurgicko – traumatologického oddelenia...

26
feb

Dar pre najmenších pacientov

V januári nám spoločnosť LIDL odovzdala dar v podobe zostavy život zachraňujúcich prístrojov pre novorodenecké oddelenie Nemocnice Snina, s.r.o..