#article.title#
Nemocnica Snina  Podporte nás

Podporte nás

Aktualizované dňa 04.03.2018 

Naša výzva na podporu pri kúpe CT prístroja stále trvá, poskytnúť príspevok prostredníctvom darovacej zmluvy môžete formou poukázania finančných prostriedkov na účet zriadený pre nákup CT prístroja pre Nemocnicu Snina, s.r.o.. V mene celého personálu aj všetkých pacientov Vám úprimne ďakujeme. 

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že do konca roka 2017 plánuje zakúpiť nový CT prístroj, keďže súčasný CT prístroj  pracuje  v  nepretržitej  24  hodinovej  prevádzke  už  10.  rok a je prakticky na konci svojej životnosti.

Kúpa takéhoto prístroja je finančné náročná, preto si dovoľujeme osloviť širokú verejnosť ako aj podnikateľské subjekty o sponzorský príspevok. 

 Zdôvodnenie žiadosti

- cena nového CT prístroja v danej kategórii aj so záručným servisom sa pohybuje v hodnote okolo  700. 000,- €,

- zakúpenie CT prístroja plánujeme po prebehnutí transparentnej obchodnej súťaže do konca roka 2017,

- financovanie tak vysokej investície len samotnou Nemocnicou Snina, s.r.o. by na niekoľko ďalších rokov obmedzilo rozvoj nemocnice v ostatných sférach a výrazne by spomalilo náš hlavný cieľ, a to neustále zvyšovanie kvality  poskytovanej zdravotnej starostlivosti,

- na zakúpenie CT prístroja nie je možné žiadať prostriedky z fondov EÚ.

Návrhy možností

Poskytnúť sponzorský príspevok prostredníctvom darovacej zmluvy môžete formou poukázania finančných prostriedkov na účet zriadený pre nákup CT prístroja pre Nemocnicu Snina, s.r.o.,  vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. Humenné – pobočka Snina,

číslo účtu IBAN: SK80 0200 0000 0035 4370 1253

SWIFT:  SUBASKBX

Naša protiponuka

- zverejnenie v zozname sponzorov  na tabuli v budove Nemocnice Snina, s.r.o.,

- zverejnenie v zozname sponzorov na webovej stránke nemocnice (www.nemocnicasnina.sk),

- verejné poďakovanie v regionálnom printovom médiu, 

- ďalšie rozvíjanie doterajšej obchodnej spolupráce.

Darovaciu zmluvu si môžete stiahnuť tu:

Darovacia zmluva – právnická osoba

Darovacia zmluva – fyzická osoba

Darovacia zmluva – obec 

Vyplnenú a podpísanú darovaciu zmluvu môžete priniesť osobne na sekretariát Nemocnice Snina, s.r.o. v pracovných dňoch od 07:00 – 15:00, alebo zaslať na adresu:

sekretariát konateľa

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/3

069 01 Snina

V prípade ďalších otázok kontaktujte kontaktnú osobu – p. Ferková, t.č. +421 918 856 181

Ďakujeme. 


Aktuality

14
máj

Vyjadrenie Nemocnice Snina, s.r.o. k...

Vyjadrenie Nemocnice Snina, s.r.o. k medializovaným informáciám  

26
sep

Už aj novorodenci v Nemocnici Snina, s.r...

Novorodenci v Nemocnici Snina, s.r.o. si od 19. septembra budú užívať jazdu na najnovšom Hyundai ix1.

29
jún

Ambulantná pohotovostná služba od 01.07...

Ambulantná pohotovostná služba (APS) od 1.7.2018 nahradí lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Zmena sa dotýka APS pre dospelých  a APS pre...

14
jún

Nadácia COOP Jednota venovala Nemocnici...

Nadácia COOP Jednota venovala Nemocnici Snina, s.r.o. špičkové laparoskopické nástroje R. Wolf v celkovej hodnote 4000 Eur.

26
mar

Slávnostné uvedenie nového CT prístroja...

Dňa 22.03.2018 sa v priestoroch jedálne Nemocnice Snina, s.r.o.  uskutočnilo slávnostné uvedenie nového CT prístroja do prevádzky.  

26
mar

Poďakovanie darcom za podporu pri kúpe...

Ako sme opakovane sľúbili, nižšie zverejňujeme zoznam darcov, ktorí doteraz prispeli finančným darom na kúpu CT prístroja v sninskej nemocnici. Menný...

13
mar

Nemocnica Snina, s.r.o. je 4. najlepšia...

Nemocnica Snina, s.r.o. je 4. najlepšia nemocnica v kategórii všeobecných nemocníc podľa hodnotenia poistencov Dôvery za rok 2017.