#article.title#
Nemocnica Snina  Aktuality  Návštevy na lôžkových oddeleniach

Návštevy na lôžkových oddeleniach

NÁVŠTEVY NA LÔŽKOVÝCH ODDELENIACH OD 16.8.2021

V zmysle Covid automatu v4 vydaného MZ SR dňa 10.8.2021 a vyhlášky ÚVZ SR č.237 a č.238 z 12.8.2021 sú v lôžkovom zariadení Nemocnica Snina, s.r.o. obmedzené návštevy pacientov od 16.8.2021 do odvolania a to nasledovne:

Navštevujúce osoby sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.

Základné zásady pre umožnenie návštev v Nemocnici Snina, s.r.o. na lôžkovom oddelení, kde sa návšteva uskutočňuje:

 • návštevy sa povoľujú v čase od 15.00 – 17.00 h v pondelok až nedeľu,
 • trvanie návštevy je možné maximálne na 15 minút,
 • návštevník má povinnosť vyplniť dotazník, ktorý následne odovzdá personálu pri vstupe na lôžkové oddelenie, dotazník je založený do dokumentácie navštívenej osoby,
 • počas návštevných hodín ostávajú dvere na oddeleniach zatvorené, vstup návštevy je možný iba v sprievode personálu pracoviska,
 • návšteva musí mať po celú dobu návštevy prekryté horné dýchacie cesty správne nasadeným respirátorom FFP2 alebo KN95, bez výdychového ventilu,
 • chodiaci pacienti prijímajú návštevy v jedálenskej časti oddelenia k 1 stolu (pacient a max. 2 príbuzní). Na izbách u ležiacich pacientov môžu byť návštevy k max. 1 pacientovi,
 •  deti do 15 rokov majú zákaz vstupu na oddelenia (s výnimkou kriticky chorých a umierajúcich osôb),
 • súčasne môže byť na oddelení maximálne 10 navštevujúcich osôb.

Obmedzenie návštev sa nevzťahuje na:

 • kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
 • návštevy osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
 • osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Osoby, ktoré navštevujú pacientov, sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia a riadiť sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov. V prípade zmeny farby okresu a zhoršenia epidemiologickej situácie, budú vyššie uvedené opatrenia prehodnotené a zmenené podľa potreby.

 


Späť na Aktuality

Aktuality

11
júl

Oznam - objednávanie sa na mamografické...

  Oznamujeme verejnosti, že Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku mamografického pracoviska.

10
jún

Oznam - mamografický prístroj

Oznamujeme verejnosti, že dňa 13.06.2022 začíname s procesom inštalácie mamografického prístroja na rádiodiagnostickom oddelení Nemocnice Snina, s.r...

17
máj

Návštevy na lôžkových oddeleniach

Návštevy na lôžkových oddeleniach Nemocnice Snina, s.r.o.

09
feb

Príprava mamografického pracoviska

Nemocnica Snina, s.r.o. informuje, že ukončila prípravné práce na priestoroch nového mamografického pracoviska rádiodiagnostického oddelenia.  

07
feb

Poďakovanie

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie spoločnosti  merga s.r.o.  za dar vo forme  dodávok materiálu  a servisných prác...

07
feb

Poďakovanie Nadácii Križovatka

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Nadácii Križovatka  za dar pre novorodenecké oddelenie vo forme  10 ks monitorov...

07
feb

Nemocnica Snina, s.r.o. obstarala a...

Nemocnica Snina, s.r.o. v rámci projektu „ Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o. "  ...

12
jan

Poďakovanie

  Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie:

09
dec

Mimoriadny očkovací deň 11.12.2021

Upozornenie na mimoriadny očkovací deň – sobota 11.12.2021.