#article.title#
Nemocnica Snina  Aktuality  Návštevy pacientov v Nemocnici Snina, s.r.o.

Návštevy pacientov v Nemocnici Snina, s.r.o.

Na základe Vyhlášky č. 205  Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 14.05.2021 sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v I., II., III. alebo IV. stupni varovania podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

 

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:

 a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,

b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,

c) osôb, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

d) osôb, ktoré boli zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

e) osôb, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

f) osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

g) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

K jednému pacientovi môžu prísť maximálne 2 príbuzní, najdlhší povolený čas návštevy je stanovený na 15 minút. 

 Osoby sú pred návštevou povinné preukázať sa personálu oddelenia potvrdením potvrdzujúcim príslušnosť k danej výnimke ako aj dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia. Návštevy definitívne povoľuje primár, ošetrujúci lekár alebo službukonajúci lekár oddelenia.

 

Ďakujeme za pochopenie.


Späť na Aktuality

Aktuality

14
sep

Ponuka vyšetrenia protilátok po očkovaní...

Ponúkame Vám vyšetrenie protilátok po očkovaní proti vírusu SARS-CoV-2.

26
aug

Zmena prevádzkových hodín MOM - Antigén

Oznamujeme verejnosti, že  od 23.08.2021 dochádza k zmene prevádzkových hodín pracoviska mobilného odberového miesta – MOM – Antigén...

23
aug

Ordinačné hodiny vakcinačného centra v...

Oznamujeme verejnosti, že ordinačné hodiny vakcinačného centra Nemocnice Snina, s.r.o.  v týždni 23.–27. 08. 2021  sú upresnené...

17
aug

Ordinačné hodiny vakcinačného centra v...

Oznamujeme verejnosti, že ordinačné hodiny vakcinačného centra Nemocnice Snina, s.r.o.  v týždni 16.–20. 08. 2021  sú upresnené...

16
aug

Návštevy na lôžkových oddeleniach

NÁVŠTEVY NA LÔŽKOVÝCH ODDELENIACH OD 16.8.2021 V zmysle Covid automatu v4 vydaného MZ SR dňa 10.8.2021  a vyhlášky ÚVZ SR č.237 a č.238 z 12...

20
máj

Oznam - ukončenie prevádzky antigénového...

Oznamujeme verejnosti, že od 22.05.2021 Nemocnica Snina, s.r.o. končí prevádzkovanie antigénového mobilného odberového miesta – MOM.

18
máj

Návštevy pacientov v Nemocnici Snina, s.r...

Na základe Vyhlášky č. 205  Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia  s účinnosťou od 14...

04
máj

Nadácia COOP Jednota darovala medicínsky...

Nadácia COOP Jednota darovala medicínsky prístroj pre Nemocnicu Snina, s. r. o.