#article.title#
Nemocnica Snina  Aktuality  Nemocnica Snina, s.r.o. získala príspevok na projektovú dokumentáciu

Nemocnica Snina, s.r.o. získala príspevok na projektovú dokumentáciu

Nemocnica Snina, s.r.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre približne 40 000 obyvateľov okresu Snina a rovnako aj pre obyvateľov okolitých okresov. Je spôsobilá plniť požiadavky na priestorové, prístrojové a personálne vybavenie urgentného príjmu 1. typu.

Vybudovanie neurologického oddelenia s 24 hodinovou starostlivosťou počas 7 dní v týždni je podmienkou Ministerstva zdravotníctva SR pre zaradenie Nemocnice Snina, s. r. o. do pevnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Mesto Snina ako zakladateľ a vlastník nemocnice je oprávnené požiadať o opätovné posúdenie zaradenia Nemocnice Snina do siete urgentných príjmov typu 1 až po jeho vybudovaní. Máme pripravenú projektovú dokumentáciu, na ktorú nemocnica získala príspevok vo výške 10 000 EUR z regionálneho príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom Okresného úradu Snina. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. arch. Martin Štofira.

Projekt stavby zahŕňa výstavbu dvojpodlažného objektu neurologického oddelenia, ambulancií a vyšetrovní ako prístavbu k administratívnej budove, kompletnú rekonštrukciu administratívnej budovy a ostatné stavebné objekty - nové parkovacie plochy, spevnené a cestné plochy, prestrešenie chodníka do budovy nemocnice, oplotenie s potrubným mostom, exteriérové požiarne schodisko. Samozrejme vybavenie magnetickou rezonanciou a ďalšími nevyhnutnými prístrojmi.

Rozšírenie súčasných služieb nemocnice o neurologické oddelenie je nevyhnutné tak z dôvodu strategického umiestnenia nemocnice v blízkosti hraníc s Ukrajinou, rovnako v blízkosti dvoch chránených území Národný park Poloniny a Chránená krajinná oblasť Vihorlat, ktoré majú hornatý povrch a ktorých dopravná infraštruktúra v nárazníkových zónach je nedostatočne vybudovaná, znemožňujúca pre obyvateľov okresu zaručiť dostupnosť zdravotníckeho vyšetrenia maximálne do 30 minút. Naopak, realitou je 60 minút v lete a v zimnom období minimálne 90 minút, aj z dôvodu, že cestné komunikácie v ochrannom pásme Vodárenskej nádrže Starina, ktorá predstavuje hlavný zdroj pitnej vody pre viaceré samosprávy Prešovského a Košického kraja, nemôžu byť chemicky udržiavané. Obce z tohto územia sú od Sniny vzdialené až do 50 km, pričom vzdialenosť medzi mestom Snina a ďalším zdravotníckym zariadením v meste Humenné je ďalších 25 km.


Späť na Aktuality

Aktuality

17
máj

Návštevy na lôžkových oddeleniach

Návštevy na lôžkových oddeleniach Nemocnice Snina, s.r.o.

09
feb

Príprava mamografického pracoviska

Nemocnica Snina, s.r.o. informuje, že ukončila prípravné práce na priestoroch nového mamografického pracoviska rádiodiagnostického oddelenia.  

07
feb

Poďakovanie Nadácii Križovatka

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Nadácii Križovatka  za dar pre novorodenecké oddelenie vo forme  10 ks monitorov...

07
feb

Poďakovanie

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie spoločnosti  merga s.r.o.  za dar vo forme  dodávok materiálu  a servisných prác...

07
feb

Nemocnica Snina, s.r.o. obstarala a...

Nemocnica Snina, s.r.o. v rámci projektu „ Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o. "  ...

12
jan

Poďakovanie

  Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie:

09
dec

Mimoriadny očkovací deň 11.12.2021

Upozornenie na mimoriadny očkovací deň – sobota 11.12.2021.

23
nov

Zmena prevádzkových hodín mobilného...

Informujeme Vás o zmene prevádzkových hodín mobilného odberového miesta – MOM PCR Nemocnice Snina, s.r.o. od 24.11.2021.

22
nov

Ordinačné hodiny vakcinačného centra od...

Ordinačné hodiny vakcinačného centra Nemocnice Snina, s.r.o. platné od 22.11.2021