#article.title#
Nemocnica Snina  Aktuality  Nový CT prístroj pre Nemocnicu Snina, s.r.o.

Nový CT prístroj pre Nemocnicu Snina, s.r.o.

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že do konca roka 2017 plánuje zakúpiť nový CT prístroj, keďže súčasný CT prístroj  pracuje  v  nepretržitej  24  hodinovej  prevádzke  už  10.  rok a je prakticky na konci svojej životnosti.

Kúpa takéhoto prístroja je finančné náročná, preto si dovoľujeme osloviť širokú verejnosť ako aj podnikateľské subjekty o sponzorský príspevok.

 

 Zdôvodnenie žiadosti

- cena nového CT prístroja v danej kategórii aj so záručným servisom sa pohybuje v hodnote okolo  700. 000,- €,

- zakúpenie CT prístroja plánujeme po prebehnutí transparentnej obchodnej súťaže do konca roka 2017,

- financovanie tak vysokej investície len samotnou Nemocnicou Snina, s.r.o. by na niekoľko ďalších rokov obmedzilo rozvoj nemocnice v ostatných sférach a výrazne by spomalilo náš hlavný cieľ, a to neustále zvyšovanie kvality  poskytovanej zdravotnej starostlivosti,

- na zakúpenie CT prístroja nie je možné žiadať prostriedky z fondov EÚ.

 

Návrhy možností

Poskytnúť sponzorský príspevok prostredníctvom darovacej zmluvy môžete formou poukázania finančných prostriedkov na účet zriadený pre nákup CT prístroja pre Nemocnicu Snina, s.r.o.,  vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. Humenné – pobočka Snina,

číslo účtu IBAN: SK80 0200 0000 0035 4370 1253

SWIFT: SUBASKBX


Naša protiponuka

- zverejnenie v zozname sponzorov  na tabuli v budove Nemocnice Snina, s.r.o.,

- zverejnenie v zozname sponzorov na webovej stránke nemocnice (www.nemocnicasnina.sk),

- verejné poďakovanie v regionálnom printovom médiu, 

- ďalšie rozvíjanie doterajšej obchodnej spolupráce.

 

Darovaciu zmluvu si môžete stiahnuť tu:

Darovacia zmluva – právnická osoba

Darovacia zmluva – fyzická osoba

Darovacia zmluva – obec 

Vyplnenú a podpísanú darovaciu zmluvu môžete priniesť osobne na sekretariát Nemocnice Snina, s.r.o. v pracovných dňoch od 07:00 – 15:00, alebo zaslať na adresu:

sekretariát konateľa

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/3

069 01 Snina

V prípade ďalších otázok kontaktujte kontaktnú osobu – p.  Erika Ferková, t.č. +421 918 856 181

 

Ďakujeme. Späť na Aktuality

Aktuality

10
jún

Oznam - mamografický prístroj

Oznamujeme verejnosti, že dňa 13.06.2022 začíname s procesom inštalácie mamografického prístroja na rádiodiagnostickom oddelení Nemocnice Snina, s.r...

17
máj

Návštevy na lôžkových oddeleniach

Návštevy na lôžkových oddeleniach Nemocnice Snina, s.r.o.

09
feb

Príprava mamografického pracoviska

Nemocnica Snina, s.r.o. informuje, že ukončila prípravné práce na priestoroch nového mamografického pracoviska rádiodiagnostického oddelenia.  

07
feb

Poďakovanie

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie spoločnosti  merga s.r.o.  za dar vo forme  dodávok materiálu  a servisných prác...

07
feb

Poďakovanie Nadácii Križovatka

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Nadácii Križovatka  za dar pre novorodenecké oddelenie vo forme  10 ks monitorov...

07
feb

Nemocnica Snina, s.r.o. obstarala a...

Nemocnica Snina, s.r.o. v rámci projektu „ Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o. "  ...

12
jan

Poďakovanie

  Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie:

09
dec

Mimoriadny očkovací deň 11.12.2021

Upozornenie na mimoriadny očkovací deň – sobota 11.12.2021.

23
nov

Zmena prevádzkových hodín mobilného...

Informujeme Vás o zmene prevádzkových hodín mobilného odberového miesta – MOM PCR Nemocnice Snina, s.r.o. od 24.11.2021.