#article.title#
Nemocnica Snina  Aktuality  Oznam - triáž pred vstupom do nemocnice

Oznam - triáž pred vstupom do nemocnice

Vážení pacienti, 

od 12.10.2020 budú triáž (triedenie pacientov pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia) v Nemocnici Snina, s.r.o. vykonávať príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorým chceme zároveň poďakovať za túto poskytnutú pomoc.

 

Do budovy nemocnice bude aj naďalej možné vstupovať len hlavným vchodom. Zadný vchod do nemocnice od bufetu  bude až do odvolania uzamknutý.

Pred vstupom do nemocnice Vám bude skontrolovaná telesná teplota a vyplníte dotazník o svojom zdravotnom stave, cestovateľskej anamnéze a možnom kontakte s pozitívnym, resp. podozrivým prípadom na COVID-19.

Vstup do budovy nemocnice bude umožnený len 1 samostatnému pacientovi. V prípade nutného doprovodu (dieťa, osoba  ZŤP) sprevádza pacienta len 1 osoba.  

Do priestorov nemocnice umožníme vstup len osobe s nasadeným rúškom alebo podobným ochranným prostriedkom zakrývajúcim ústa a nos. 

Žiadame Vás, aby ste sa správali zodpovedne, racionálne a dôsledne dodržiavali pokyny zdravotníckeho personálu. 

Ak je to čo i len trocha možné, uprednostnite telefonický kontakt s lekárom pred osobnou návštevou.

Ak ste COVID-19 pozitívny resp. podozrivý pacient, v karanténe atď. nevstupujte do spoločných priestorov nemocnice bez predchádzajúceho telefonického upovedomenia zdravotníckych pracovníkov.

‼ AK ZATAJUJETE INFORMÁCIE O SVOJOM ZDRAVOTNOM STAVE A CESTOVATEĽSKEJ ANAMNÉZE,  OHROZUJETE NIELEN SEBA, ALE AJ SVOJE OKOLIE ‼  

Ďalšie informácie:

Ak  sa u Vás objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo ambulanciu pohotovostnej služby. Informujte ich o svojom zdravotnom stave.

V spoločných priestoroch nemocnice dodržujte všeobecne platné protiepidemické opatrenia – rúška, primerané odstupy, hygiena rúk.

V Nemocnici Snina, s.r.o. naďalej platí prísny zákaz návštev na lôžkových oddeleniach,  s výnimkou ojedinelých prípadov – napr. návšteva chorého v terminálnom štádiu atď., aj to len po predchádzajúcom telefonickom dohovore s primárom/ošetrujúcim lekárom oddelenia.

Ďakujeme za Vaše pochopenie a trpezlivosť.


Späť na Aktuality

Aktuality

19
jan

Oznam - zmena prevádzkových hodín...

V súvislosti s prebiehajúcim celoslovenským skríningovým testovaním na ochorenie COVID-19 Nemocnica Snina, s.r.o. dočasne mení prevádzkové hodiny...

21
dec

Poďakovanie spoločnosti FelixRem s.r.o.

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie spoločnosti FelixRem s.r.o., ktorá sa venuje ručnej výrobe domácich sirupov na prírodnej báze Vlčie...

16
nov

Oznam - testovanie antigénovými testami ...

Nemocnica Snina, s.r.o. od 16.11.2020 spúšťa prevádzku odberového miesta na testovanie prítomnosti koronavírusu antigénovými testami. 

12
okt

Oznam - triáž pred vstupom do nemocnice

Vážení pacienti,  od 12.10.2020 budú triáž (triedenie pacientov pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia) v Nemocnici Snina, s.r.o....

12
okt

Oznam - mobilné odberové miesto (MOM)

Nemocnica Snina, s.r.o. od 13.10.2020 zriaďuje v areáli nemocnice MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO (MOM) pre účely odberov vzoriek na testovanie...

10
sep

Oznam - poskytovanie zdravotnej...

Oznamujeme verejnosti, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ústavnej, ambulantnej, vyšetrovacie metódy) v Nemocnici Snina, s.r.o. prebieha v...

21
júl

Oznam - hematologická ambulancia

Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že od 21.07.2020 hematologická ambulancia v Nemocnici Snina, s.r.o. ošetruje pacientov všetkých zdravotných...

05
jún

Oznam - návštevy pacientov

Vážení pacienti, príbuzní pacientov,  vzhľadom k pozitívnemu vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku  a na základe Opatrenia Úradu...

17
apr

Poďakovanie za podporu

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na boji proti pandémii COVID-19  a jej dôsledkom. Ďakujeme za...