#article.title#
Nemocnica Snina  Aktuality  Pomôž svojej nemocnici

Pomôž svojej nemocnici

Nemocnice si zaslúžia investície do obnovy a moderného vybavenia. V každom regióne - bez výnimky.

Ak by prešiel vládny návrh, investície z Plánu obnovy by išli len do niektorých vybraných zariadení a väčšina slovenských nemocníc by nedostala ani jedno euro.
Preto potrebujú nemocnice Vašu podporu, aby sme spolu dokázali zvrátiť toto rozhodnutie.

Prosím, pomôžte svojej nemocnici a zdravotníkom, ktorí v nich pracujú, získať potrebné prostriedky na ich obnovu a modernizáciu.

Myslíme na nemocnice a pacientov v regiónoch

Cieľom Plánu obnovy, podľa ktorého sa má na Slovensku do roku 2026 preinvestovať viac ako 6 miliárd €, je zlepšiť kvalitu života na Slovensku. 1,5 miliardy €, vyčlenených na zdravotníctvo, môže pomôcť desiatkam nemocníc na Slovensku zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti, modernizovať priestory a zabezpečiť stabilné pracovné miesta pre tisícky zdravotníkov.

Plán obnovy však počíta len s pomocou pre štátne nemocnice, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva. 120 neštátnych nemocníc, nachádzajúcich sa najmä v regiónoch a menších mestách, ostane bez možnosti čerpať zdroje z Plánu obnovy, hoci sú plnohodnotnou súčasťou nemocničnej siete na Slovensku. 

Čo to v praxi znamená?

Pre neštátne nemocnice je takýto postup diskriminačný a zo slovenských pacientov žijúcich v regiónoch s neštátnou nemocnicou, robí občanov druhej kategórie. Každý pacient má právo na nové alebo zrekonštruované budovy nemocníc a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Aj zdravotníci pracujúci v týchto nemocniciach si zaslúžia lepšie podmienky a zrekonštruované pracoviská pre výkon svojho povolania.

Prostriedky by mali byť investované do zdravotníckych zariadení, ktorých výber bude podliehať v prvom rade kritériu ich dôležitosti a úlohy v nemocničnej sieti, a nie na základe toho, kto je ich zriaďovateľom alebo majiteľom. 

V boji s pandémiou sme všetci na jednej lodi

Plán obnovy vznikol s cieľom riešiť hospodárske a sociálne dôsledky pandémie COVID-19. Za posledný rok v boji s pandémiou preukázali všetky nemocnice svoju nezastupiteľnú úlohu a pevné miesto, vrátane menších regionálnych nemocníc. Až 45% pacientov s ochorením COVID-19 leží práve v nemocniciach združených v Asociácii nemocníc Slovenska. Prečo teda aj tieto nemocnice nemajú nárok čerpať zdroje z Plánu obnovy, ktorý zaviedla Európska únia práve pre riešenie negatívnych dôsledkov pandémie? COVID-19 nás zasiahol všetkých, bez rozdielu a jeho ekonomické dôsledky budeme znášať všetci rovnako ešte veľmi dlho.  

Prosíme preto všetkých, aby sa zastali „svojej“ nemocnice a na webovej stránke:  www.pomozsvojejnemocnici.sk  prispeli k prehodnoteniu tohto diskriminačného rozhodnutia vlády SR. 

Ďakujeme. 


Späť na Aktuality

Aktuality

04
máj

Nadácia COOP Jednota darovala medicínsky...

Nadácia COOP Jednota darovala medicínsky prístroj pre Nemocnicu Snina, s. r. o.

04
máj

Poďakovanie duchovným

Poďakovanie duchovným  za podporu a pomoc poskytnutú počas pandémie choroby COVID-19.

28
apr

Pomôž svojej nemocnici

Pomôž svojej nemocnici so získaním investícií z plánu obnovy.

08
apr

Poďakovanie Únii žien Slovenska -...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie Únii žien Slovenska – základnej  a okresnej organizácii v Snine.

30
mar

Antigénové testovanie počas sviatkov

Informujeme Vás, že antigénové mobilné odberové miesto – MOM Nemocnice Snina, s.r.o. bude fungovať aj počas Veľkonočných sviatkov, s upravenými...

05
mar

Poďakovanie spoločnosti Tesco Store SR, a...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie spoločnosti Tesco Store SR, a. s – prevádzka Snina.

25
feb

Dočasné uzatvorenie zoznamu náhradníkov...

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje verejnosti, že s platnosťou od dnešného dňa  do 24.03.2021 dočasne uzatvárame zoznam náhradníkov na očkovanie...

19
feb

Oznam - očkovanie pedagogických...

V dňoch  20. – 21. 02. 2021 (sobota a nedeľa)  prebehne v Nemocnici Snina, s.r.o.  očkovanie zaregistrovaných pedagogických...

14
feb

Poďakovanie sponzorom a podporovateľom

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na boji proti pandémii COVID-19  a jej dôsledkom. Ďakujeme za...