#article.title#
Nemocnica Snina  Aktuality  Pomôž svojej nemocnici

Pomôž svojej nemocnici

Nemocnice si zaslúžia investície do obnovy a moderného vybavenia. V každom regióne - bez výnimky.

Ak by prešiel vládny návrh, investície z Plánu obnovy by išli len do niektorých vybraných zariadení a väčšina slovenských nemocníc by nedostala ani jedno euro.
Preto potrebujú nemocnice Vašu podporu, aby sme spolu dokázali zvrátiť toto rozhodnutie.

Prosím, pomôžte svojej nemocnici a zdravotníkom, ktorí v nich pracujú, získať potrebné prostriedky na ich obnovu a modernizáciu.

Myslíme na nemocnice a pacientov v regiónoch

Cieľom Plánu obnovy, podľa ktorého sa má na Slovensku do roku 2026 preinvestovať viac ako 6 miliárd €, je zlepšiť kvalitu života na Slovensku. 1,5 miliardy €, vyčlenených na zdravotníctvo, môže pomôcť desiatkam nemocníc na Slovensku zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti, modernizovať priestory a zabezpečiť stabilné pracovné miesta pre tisícky zdravotníkov.

Plán obnovy však počíta len s pomocou pre štátne nemocnice, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva. 120 neštátnych nemocníc, nachádzajúcich sa najmä v regiónoch a menších mestách, ostane bez možnosti čerpať zdroje z Plánu obnovy, hoci sú plnohodnotnou súčasťou nemocničnej siete na Slovensku. 

Čo to v praxi znamená?

Pre neštátne nemocnice je takýto postup diskriminačný a zo slovenských pacientov žijúcich v regiónoch s neštátnou nemocnicou, robí občanov druhej kategórie. Každý pacient má právo na nové alebo zrekonštruované budovy nemocníc a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Aj zdravotníci pracujúci v týchto nemocniciach si zaslúžia lepšie podmienky a zrekonštruované pracoviská pre výkon svojho povolania.

Prostriedky by mali byť investované do zdravotníckych zariadení, ktorých výber bude podliehať v prvom rade kritériu ich dôležitosti a úlohy v nemocničnej sieti, a nie na základe toho, kto je ich zriaďovateľom alebo majiteľom. 

V boji s pandémiou sme všetci na jednej lodi

Plán obnovy vznikol s cieľom riešiť hospodárske a sociálne dôsledky pandémie COVID-19. Za posledný rok v boji s pandémiou preukázali všetky nemocnice svoju nezastupiteľnú úlohu a pevné miesto, vrátane menších regionálnych nemocníc. Až 45% pacientov s ochorením COVID-19 leží práve v nemocniciach združených v Asociácii nemocníc Slovenska. Prečo teda aj tieto nemocnice nemajú nárok čerpať zdroje z Plánu obnovy, ktorý zaviedla Európska únia práve pre riešenie negatívnych dôsledkov pandémie? COVID-19 nás zasiahol všetkých, bez rozdielu a jeho ekonomické dôsledky budeme znášať všetci rovnako ešte veľmi dlho.  

Prosíme preto všetkých, aby sa zastali „svojej“ nemocnice a na webovej stránke:  www.pomozsvojejnemocnici.sk  prispeli k prehodnoteniu tohto diskriminačného rozhodnutia vlády SR. 

Ďakujeme. 


Späť na Aktuality

Aktuality

20
máj

Oznam - ukončenie prevádzky antigénového...

Oznamujeme verejnosti, že od 22.05.2021 Nemocnica Snina, s.r.o. končí prevádzkovanie antigénového mobilného odberového miesta – MOM.

18
máj

Návštevy pacientov v Nemocnici Snina, s.r...

Na základe Vyhlášky č. 205  Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia  s účinnosťou od 14...

04
máj

Nadácia COOP Jednota darovala medicínsky...

Nadácia COOP Jednota darovala medicínsky prístroj pre Nemocnicu Snina, s. r. o.

04
máj

Poďakovanie duchovným

Poďakovanie duchovným  za podporu a pomoc poskytnutú počas pandémie choroby COVID-19.

28
apr

Pomôž svojej nemocnici

Pomôž svojej nemocnici so získaním investícií z plánu obnovy.

08
apr

Poďakovanie Únii žien Slovenska -...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie Únii žien Slovenska – základnej  a okresnej organizácii v Snine.

30
mar

Antigénové testovanie počas sviatkov

Informujeme Vás, že antigénové mobilné odberové miesto – MOM Nemocnice Snina, s.r.o. bude fungovať aj počas Veľkonočných sviatkov, s upravenými...

05
mar

Poďakovanie spoločnosti Tesco Store SR, a...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie spoločnosti Tesco Store SR, a. s – prevádzka Snina.

25
feb

Dočasné uzatvorenie zoznamu náhradníkov...

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje verejnosti, že s platnosťou od dnešného dňa  do 24.03.2021 dočasne uzatvárame zoznam náhradníkov na očkovanie...