#article.title#
Nemocnica Snina  Zverejňovanie informácií  Zmluvy  2017

2017

Vyhľadávanie:

a/ Názov zmluvy b/ Predávajúci c/ Predmet zmluvy d/ Celková hodnota e/ Zverejnenie zmluvy f/ Uzavretie zmluvy g/ Účinnosť zmluvy h/ Platnosť zmluvy
111 Poistná zmluva 051-9000.193 Kooperatíva poisťovňa ,a.s. Bratislava 585 441 Havarijné poistenie motorových vozidiel 129,40 €/ročne 29. 12. 2017 27. 11. 2017 28. 11. 2017 15. 9. 2019
110 Kúpna zmluva Dräger Slovensko, s.r.o. , Piešťany 31 43 94 46 Dodávka a montáž operačnej lampy 9 828,00 € 27. 11. 2017 21. 11. 2017 21. 11. 2017 neurčitá
109 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (pdf)
Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny auditor - č. licencie 200 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 1790,-€ 8. 11. 2017 30. 10. 2017 30. 10. 2017 15. 7. 2018
108 Kúpna zmluva S&T Slovakia, s.r.o. Bratislava 31349935 M2702A Kardiotokograf Philips Avalon FM20 7 995,42€ 31. 10. 2017 27. 10. 2017 27. 10. 2017 neurčitá
107 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku veľkoodber č. 1130803 Energie2, a.s. odštepný závod Energier2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Bratislava 46113177 združené služby dodávky elektriny 38,95€/MWH 31. 10. 2017 27. 10. 2017 1. 1. 2018 31. 12. 2019
106 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201751171_Z Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 dodávka a distribúcia zemného plynu 46 747,30€ 30. 10. 2017 27. 10. 2017 1. 1. 2018 31. 12. 2018
105 Zmluva č. Z/323/17/CBE SGS Slovakia spol. s.r.o., Košice 31350810 vykonanie previerky dokumentácie systému riadenia kvality - dohľadové audity 2 160 € 6. 10. 2017 25. 9. 2017 25. 9. 2017 30. 9. 2019
104 Poistná zmluva 11-313552 Union poisťovňa, a.s. , Bratislava, 31322051 poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia 14 853,60 €/ročne 18. 8. 2017 11. 8. 2017 11. 8. 2017 neurčitá
103 Kúpna zmluva č.Z201745046_Z Ing. Radoslav Popovič RADES Michalovce 32692188 osobný automobil Hyundai i30 kombi 14 760 € 20. 9. 2017 14. 9. 2017 14. 9. 2017 neurčitá
102 Kúpna zmluva č. Z201742657_Z MEDICAL GROUP SK a.s., Bratislava 31708030 ortopedický vŕtací systém 12 848,40 € 5. 9. 2017 5. 9. 2017 5. 9. 2017 neurčitá
101 Kúpna zmluva KRIDLA s.r.o., Humenné 36 466 778 dodávka dezinfekcie rúk neurčená 10. 8. 2017 21. 7. 2017 21. 7. 2017 31. 7. 2019
100 Kúpna zmluva KRIDLA s.r.o., Humenné 36 466 778 dodávky tovaru - dezinfekcia povrchov neurčená 10. 8. 2017 21. 7. 2017 21. 7. 2017 31. 7. 2019
99 Kúpna zmluva KRIDLA s.r.o., Humenné 36 466 778 dodávky tonerov neurčená 10. 8. 2017 25. 7. 2017 25. 7. 2017 31. 7. 2019
98 Kúpna zmluva č.2017/DP Dušan Jankaj, 069 01 Snina 30 625 785 dodávky dezinfekčných prostriedkov neurčená 18. 7. 2017 14. 7. 2017 14. 7. 2017 13. 7. 2019
97 Kúpna zmluva č.2017/HP Dušan Jankaj, 069 01 Snina 30 625 785 dodávky hygienických prostriedkov neurčená 18. 7. 2017 14. 7. 2017 14. 7. 2017 13. 7. 2019
96 Kúpna zmluva č. 2017/ČM Dušan Jankaj, 069 01 Snina 30 625 785 dodávky čistiacich prostriedkov neurčená 18. 7. 2017 14. 7. 2017 14. 7. 2017 13. 7. 2019
95 Kúpna zmluva č. 2017/VM Dušan Jankaj, 069 01 Snina 30 625 785 dodávky všeobecného materiálu neurčená 18. 7. 2017 14. 7. 2017 14. 7. 2017 13. 7. 2019
94 Kúpna zmluva KRIDLA s.r.o., Humenné 36 466 778 dodávky kancelárskych potrieb neurčená 3. 7. 2017 26. 6. 2017 26. 6. 2017 25. 6. 2019
93 Kúpna zmluva KRIDLA s.r.o., Humenné 36 466 778 dodávky kopírovacieho papiera neurčená 3. 7. 2017 26. 6. 2017 26. 6. 2017 25. 6. 2019
92 Rámcová zmluva o poskytovaní monitoringu ATRIS, spol. s.r.o. Snina, 069 01 Snina 17079241 IT monitoring siete a serverov 18 €/mesačne 20. 6. 2017 15. 6. 2017 15. 6. 2017 31. 12. 2018
91 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 17110014 ATRIS, spol. s.r.o. Snina, 069 01 Snina 17079241 pripojenie - internet 90 €/mesačne 5. 6. 2017 29. 5. 2017 29. 5. 2017 31. 12. 2018
90 Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet Slovak Telekom, a.s. , 35 763 469 služba Business Internet 96 €/mesačne 2. 6. 2017 22. 5. 2017 22. 5. 2017 22. 5. 2019
89 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejených služieb č.z. A9261522 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270 poskytovanie služieb mobilného operátora - mobilný internet 8,98 €/mesačne 2. 6. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2019
88 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejených služieb č.z. A9261428 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270 poskytovanie služieb mobilného operátora - mobilný internet 8,98 €/mesačne 2. 6. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2019
87 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejených služieb č.z. A92611256 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270 poskytovanie služieb mobilného operátora - mobilný internet 8,98 €/mesačne 2. 6. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2019
86 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A5831584 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270 poskytovanie služieb mobilného operátora 31 €/mesačne 2. 6. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2019
85 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A5763201 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270 poskytovanie služieb mobilného operátora 31 €/mesačne 2. 6. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2019
84 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A3399274 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270 poskytovanie služieb mobilného operátora 31 €/mesačne 2. 6. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2017 25. 5. 2019
83 Mandátna zmluva č. 19/2017/Hu Ing. Peter Huray 43 636 373 zabezpečnie činnosti BOZP, PO a zdravotného dohľadu v objekte 75 €/mesačne 2. 6. 2017 1. 6. 2017 1. 6. 2017 neurčitá
82 Dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Notársky úrad JUDr. Iveta Bžánová, notár so sídlom v Snine 42031940 Registrácia v registri partnerov verejného sektora 600 €/rok 13. 4. 2017 5. 4. 2017 5. 4. 2017 neurčitá
81 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o. , Orlov 46 75 47 68 Vývoz kuchynského odpadu 460,80 € / ročne 20. 2. 2017 17. 2. 2017 17. 2. 2017 neurčitá
80 Zmluva o poskytovaní služieb pri udržiavaní SMK EQS Europe s.r.o. , Košice 46 18 02 81 Poskytnutie služieb - aktualizácia SMK podľa normy ISO 9001:2015 2 400 € 24. 2. 2017 15. 2. 2017 20. 2. 2017 neurčitá
79 Poistná zmluva č. 905-19687-88_Dodatok č.1 Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava 35 709 332 Poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 1 040 € /ročne 16. 1. 2017 13. 1. 2017 13. 1. 2017 neurčitá

Aktuality

12
mar

Rozšírenie portfólia chirurgických...

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že  do portfólia chirurgických  operačných  výkonov na chirurgicko-traumatologickom...

12
mar

Zmena telefonickej dostupnosti odborných...

Vážení pacienti, vzhľadom na stupňujúcu sa frekvenciu telefonických hovorov a dotazov na odborné ambulancie počas ordinačných hodín sme po dôkladnom...

18
aug

Pozvánka na VII. Sninské zdravotnícke dni...

Nemocnica Snina, s.r.o. a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom Vás srdečne pozývajú na celoslovenskú konferenciu pod záštitou...

14
feb

Nový mamografický prístroj v Nemocnici...

Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku nového mamografického prístroja na rádiodiagnostickom oddelení.

23
jan

Oznam - ortopedické konzultácie

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že  ortopedické konzultácie  na chirurgicko-traumatologickom oddelení vykonávame v čase prítomnosti ...

07
nov

Ordinačné hodiny vakcinačného centra dňa...

  Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že vakcinačné centrum bude najbližšie otvorené dňa  16.11.2022 /streda/ .

31
okt

Oznam - očkovanie proti COVID-19

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že počínajúc  piatkom 04.11.2022  spúšťa vo vakcinačnom centre  očkovanie vakcínou Comirnaty...

30
aug

Poďakovanie Občianskemu združeniu...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Občianskemu združeniu WellGiving  za dar vo forme finančných prostriedkov vo výške 1000,-...

11
júl

Oznam - objednávanie sa na mamografické...

  Oznamujeme verejnosti, že Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku mamografického pracoviska.